top of page

IELTS 101 FOR BAND 4-5 IN 20 CLASSES

  • 20दिन
सभी स्टेप को पूरा करने वाले हर एक व्यक्ति को कार्यक्रम समाप्त होने पर एक बैज मिलेगा।

विवरण

Chương trình luyện thi Ielts Online 1-1 ( 1 học viên và 1 giáo viên) theo điểm số IELTS mong muốn. Để tham gia chương trình học viên cần được sự tư vấn, kiểm tra và chấp nhận đủ điều kiện để theo học. Học viên phải cam kết sự đúng giờ, chuyên cần, và làm theo tài liệu hướng dẫn riêng của IELTS Thầy Gia và cam kết sẽ đi thi ngay sau khi học luyện thi kết thúc.Các bạn liên hệ Messenger Ieltsthaygia có trên website hoặc Text 0934.999.995 để tư vấn về cách thức đóng học phí. VN: text 0934.999.995 Thay Gia English version: please take note of the following information: We offer a 1-1 online IELTS exam preparation program (1 student and 1 teacher) tailored to the desired IELTS score. To join the program, students need to receive consultation and assessment and meet the requirements for enrollment. Students must commit to being punctual and diligent and follow the study materials provided by the IELTS Teacher. Course fees and duration are subject to adjustment based on actual circumstances. The course fees mentioned here are for reference only. Contact Information: You can reach us through the Ieltsthaygia Messenger or Text 204-881-8286 Canada

आप मोबाइल ऐप के माध्यम से भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

प्रशिक्षक

मूल्य

₫700

समूह चर्चा

इस समूह को देखने के लिए कार्यक्रम बनाने वाले व्यक्ति से संपर्क करें।

IELTS 101

IELTS 101

सार्वजनिक 1 सदस्य

साझा करें

क्या आप पहले से ही एक प्रतिभागी हैं? लॉग इन करें

bottom of page