top of page

14 years of

COMBINED EXPERIENCE

We have the IELTS know-how you need.

4 Bước tham gia lớp IELTS ONLINE THAY GIA


1) Tư vấn qua số điện thoại hoặc các kênh truyền thông để tìm hiểu mục tiêu học Ielts và mức độ cam kết với lộ trình học Ielts
2) Xác định thời gian học Ielts và học phí dựa vào bước 1.
3) Đọc và đồng ý với chính sách của lớp học

4) Đóng học phí và nhận tài liệu chuẩn bị cho lớp đầu tiên.

DB- Hỗ trợ học phí cho  Học Viên có hoàn cảnh khó khăn, siêng học

About
ielts du hoc canada 6.jpeg

Invest Smartly

Với 14 năm kinh nghiệm phong phú về giảng dạy và cuộc sống ở nước ngoài, các khóa học của IELTS THAY GIA  với tài liệu ielts phong phú và cập nhật mới nhất, cũng như khóa học ielts writing sample band 8+ trang bị kĩ năng và kiến thức thực tế để học viên thành công và hội nhập.

Chuẩn bị ngay hôm nay là sự chuẩn bị khôn ngoan nhất. Chọn 1 khóa học luyen thi ielts tâm huyết nhất ngay hôm nay tại IELTSTHAYGIA 

ielts 7.5 score report
ielts 7.0
ICEF CCG#2251.png
hoc viet ielts 7.5 voi 4 ngay on tập
LUYEN THI IELTS 6.5 NHANH NHAT
Testimonials

Read WHAT our IELTS WINNERS HAD TO SAY!!

_MG_7620.png

Cuong Ng, VN

HALL OF FAME

Friends Of IELTSTHAYGIA

OUR BLOG

Our blog is the perfect resource to improve your knowledge of English. We post content regularly, such as grammar tips, vocabulary lists, and writing exercises, that will help you advance your English skills. We also provide advice on how to get the most out of our online English course, so you can make the most of your learning experience. With our blog, you can be sure that you will be getting the best English education possible
Totem Pole
此語言尚未有已發佈之文章
文章發佈後將於此處顯示。

"Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything"

George Bernard Shaw
 

bottom of page