Lại thêm 1 thí sinh Overall 6.5 không môn nào dưới 6.0 chỉ học 16 ngày.

Updated: Sep 3, 2019

  1. Bạn đã thi Ielts nhiều lần nhưng chưa đạt tổng IELTS 6.5?

  2. Bạn đã thi IELTS nhưng vướng môn Speaking dưới 6? vì bạn cần điểm SDS đi Canada không môn nào dưới 6.0

  3. Bạn không có thời gian học nhiều vì thời hạn nộp bảng điểm chỉ còn 1 tháng và bạn có thể đi học một ngày hai buổi?


Nếu câu trả lời là Yes cho những câu hỏi trên, câu chuyện Ielts thành công mới nhất này sẽ giúp bạn tự tin với khoá Ielts 20 ngày tại Ielts Thầy Gia.


Chúc mừng bạn M.Anh đã xuất sắc đạt tổng Ielts 6.5, nâng điểm Listening lên thêm 1.0 và Writing + Speaking lên 0.5


So sánh hai bảng điểm Cũ và Mới sau 1 tháng học IeltsThayGia nhé.

Bảng điểm Ielts 6.5 không môn nào dưới 6.0 tại Ieltsthaygia.com


  • Học phí 14,000,000 học 20 ngày (40 buổi). Tuần học 5 ngày.

  • Một GV theo sát lộ trình và thực hành chung mỗi ngày, chỉnh sửa chỗ sai khắc phục điểm Yếu.

===========

#ieltsthaygia,#ielts65,#ielts20days,#ieltsMaiAnh,#ieltsspeaking6,#ielts_listening_7,#ieltshcm

109 view0 comment
NEVER MISS A CHANCE- SUBSCRIBE NOW.

Kết nối với Ieltsthaygia.com

Học và tương tác trực tiếp cùng Thầy Gia. 

  • Facebook
  • Instagram