Lưu Ý khi Viết Ielts ( kiểu viết học thuật)

Đã cập nhật: Nov 9, 2020

Viết học thuật (Writing Academic English) là một hình thức viết thường được sử dụng trong các trường cao đẳng, đại học. Phương pháp này khác với các phương pháp khác như: viết riêng tư, viết văn học, viết báo chí, viết thương mại. Khi viết IELTS , bạn cần chú ý đến đối tượng độc giả, cách chọn từ ngữ, cấu trúc ngữ pháp và thậm chí là độ dài câu văn mà bạn viết.


Luyện viết Ielts cần có nhiều thời gian và kiên trì viết rồi sửa rồi viết để tăng phản xạ.

Về cơ bản, bạn cần tránh :

 1. các từ tiếng lóng và các từ thông tục

 2. Hay để giới từ ở cuối câu.

Cụ thể, bạn cần lưu ý những điều sau:

 1. Không viết ở đầu câu những từ: And (và), Also (cũng), But (nhưng), So (do đó), Or (hoặc), Even (thậm chí) mà thay vào đó là: In addition (bên cạnh đó), However (tuy nhiên), Hence (do đó), Consequently (do đó), Alternatively (nói cách khác), Nevertheless (tuy nhiên),…

 2. Cũng không viết “Therefore” ở đầu câu mà cần viết ‘We therefore”.

 3. – Không viết đầu câu các từ như “Then” hoặc “Now” trừ khi nó là câu mệnh lệnh.

 4. – Không viết là “don’t” hoặc bất kỳ từ viết tắt nào như “isn’t”, “hasn’t”, “wasn’t”, thay vào đó hãy viết đầy đủ là “is not”, “has not”, “was not”.

 5. – Đừng dùng câu nghi vấn một cách tuỳ tiện trừ khi bạn biết rõ ràng mục đích của nó.

 6. – Không dùng “e.g” hoặc “i.e” hay “etc”.

 7. – Khi dùng số đếm, hãy dùng chữ thay vì dùng con số nếu số đếm nhỏ hơn 20. Ví dụ không viết “we used 3 methods” mà viết “we used three methods”.

 8. – Không dùng “OK”, thay vào đó là “acceptable”, “permissible”, “satisfactory”.

 9. – Nếu có thể, hãy cố gắng dùng câu bị động trong một số trường hợp diễn tả kết quả để tránh bị nhàm chán khi dùng “we” quá nhiều.

 10. Trong câu liệt kê hãy dùng thêm ‘and’ trước từ kết thúc. Ví dụ không viết là “we used three methods A,B,C” mà viết thành ‘’we used three methods: A, B and C’’, hoặc “we used three methods, namely A, B and C”.

 11. – Không viết đoạn văn mà chỉ có một câu.

 12. – Hãy sử dụng động từ một âm tiết nếu nghe hợp lý hơn là các cụm động từ có nghĩa tương tự.

 13. Tránh dùng lối nói mang tính cá nhân hoặc cách diễn đạt của hội thoại.

 14. – Tránh dùng từ hoặc cụm từ được sử dụng trong hội thoại thông thông thường vì nó không phù hợp đối với văn bản học thuật. Ví dụ dùng ‘çhildren’’ thay vì “kids”.

 15. – Không dùng từ thông tục hoặc tiếng lóng, ví dụ như “gonna/ wanna” , “ain’t”, “nothin’”, “dead as a doornail”,…

Thuần Thanh

95 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả
NEVER MISS A CHANCE- SUBSCRIBE NOW.

Kết nối với Ieltsthaygia.com

Học và tương tác trực tiếp cùng Thầy Gia. 

 • Facebook
 • Instagram