Cách Viết bài Essay Agree- Disagree chuẩn mực.

Đã cập nhật: Oct 3, 2020

IELTS THAYGIA mong rằng những chia sẽ ngắn ngọn sau đây sẽ giúp các bạn những người đang vật lộn với môn Viết IELTS task 2 hiểu được cách viết bài Agree- Disarege?To what extend do you agree or disgaree?


Tiểu luận IELTS Essay " Agree- Disagree " là văn gì?

Đó là loại văn hỏi Ý kiến của các bạn. Đồng tình hay không. Như vậy nó là văn "hỏi ý kiến ." Tiếng anh Ý kiến là "Opinion." Do đó ,với bài thể loại Ý kiến của bạn, bạn nhất định phải dùng những cụm từ như I Think, In my opinon, It seems to me that.. ở phần mở bài và kết luận.


Ngoài ra, có nhiều loại câu hỏi khác cũng thuộc thể loại văn "" Opinion"" này. Ví dụ như những câu sau""

 1. What is your view?

 2. Do you think...?

 3. Do the advantages outweigh the disadvantages?

 4. Is this positive or negative?

Rồi, bây giờ test các bạn xíu nhé: Discuss both sides.

What are the solutions to the problem?

Hai loại Yêu Cầu này có "hỏi ý kiến" của các bạn Không? ---

Câu trả lời là KHÔNG nhé. Nếu các bạn viết I THINK hoặc IN MY OPINION coi như bài này sai.

Đó, các bạn thấy không, sơ xẩy chút là viết sai APPROACH ngay.


To what extend do you agree - disagree có giống như Agree or Disagree? hay không?

Hoàn toàn như nhau. Chúng là văn Opinion. Chỉ là cách dùng chữ có hơi khác nhau. Bạn viết cùng 1 kiểu trả lời cả hai loại câu hỏi này nhé. 1. Do đó, cả 2 loại câu hỏi này đều là loại văn IELTS cho các bạn biên độ để đồng tình 1 phần, hoặc đồng tình hoặc không đồng tình toàn bộ. Nói cách khác có 3 tình huống:

 2. TH 1 : Bạn có thể viết 1 bài luận IELTS ESSAY 100% đồng tình.

 3. TH 2 : Bạn có thể viết 1 bài 100% KHÔNG đồng tình.

 4. VÀ TH 3 Bạn có thể đồng tình hoặc không đồng tình MỘT PHẦN ( Partially Agree or disagree )*

VẬY CÁCH VIẾT ĐỒNG TÌNH HAY KHÔNG ĐỒNG TÌNH 1 PHẦN sẽ như thế nào?

NÓi THÊM, khi bạn chọn Option 4, đồng tình hoặc không đồng tình 1 phần, thì bài viết của các bạn:

 1. Câu Thesis của phần mở bài của nó có dạng While I agree that...( nêu phía đối lập) , I also believe that ( nêu phía ủng hộ)

 2. Phải đề cập đến 2 mặt của vấn đề nhưng Không Cân Đối như loại bài Discuss 2 sides. Nó vẫn dùng được cấu trúc On the one hand, và Nevetheless hoặc On the other hand, nhé.

 3. Bạn đề cập Ý đối lập trước, sau đó mới đến Ý ủng hộ của các bạn. Rồi phần kết luận thì đi với phần Ý ủng hộ đó luôn sẽ thuận tiện mạch văn. Ai từng học sẽ hiểu.

Các bạn tham khảo vài ví dụ sau nhé:


Ví dụ 1: Hackers IELTS Test—Agree or disagree? Test 2 ( Nguồn Hacker IELTS WRITING)

Some people claim that the media has a negative influence on contemporary society. They think that there is very little tolerance for new ideas because of its impact.

To what extent do you agree or disagree with this opinion?


Cách tiếp cân 1 : Hoàn toàn đồng ý hoặc không đồng ý ( 100%)

Sample

It is a common belief that the media has negatively affected society and made our once diverse world too uniform. However, I firmly believe that the positive influence of media has a diversified culture because it has broadened people's overall outlook and made society more interesting.

Phân tích:

1) Nêu ý kiến phe đối lập trước để dùng cấu trúc However, Viết câu dẫn bằng cách Paraphrase đề bài.

2) Trong mẫu này, tác giả firmly believe 100% cho nên bài chỉ cần đề cập đến phía đồng tình, không cần đề cập ý kiến đối lập.

3) Dùng cấu trúc because để nêu ra hai ý chính ở thân bài (phần gạch dưới)


Cách tiếp cận này cũng chính là cách giải quyết loại bài " Do you agree or disagree?"


Cách tiếp cân 2 : Đồng ý chỉ 1 phần ( Partially Agree )


Ví dụ 2 và 3 : Agree or disagree? Test 2 ( Nguồn Ielts PRACTICE .ORG))


TOPIC 2 : Many people think that important things in life are mostly free or can't be bought. Do you agree or disagree?


Band 9 IELTS essay sample

Intro: According to some people, most of the important things in life do not have a price tag attached to them. I do not quite agree with this idea. While I do admit that many important things in life are actually free, there are also many other things that can only be bought with money.


Topic 3 : When choosing a job, the salary is the most important consideration. To what extent do you agree or disagree?


Band 9 IELTS essay sample

Intro: It is sometimes argued that the salary should be the most important concern when one decides whether a job is worth pursuing. Although I concede that earning a decent salary is important to one's well-being, there is no evidence to show that it is the most crucial factor.


Hướng dẫn đắt giá thêm:

1) Body của 2 câu hỏi này đều viết được theo kiểu On the one hand,on the other hand nhé. Giống với loại Discuss two sides.

2) Nhắc lại đây là loại văn hỏi ý kiến Opinion Essay , nên các bạn cần phải viết chữ In my opinion, hoặc I think vào câu Thesis , và cả ở phần kết luận nhé.

3) Nói thêm: Tránh dùng : In a nutshell ở kết luận, hoặc Nowadays ở mở bài.Topic 4: We cannot help everyone in the world that needs help, so we should only be concerned with our own communities and countries. To what extent do you agree or disagree with this statement?


Band 9 IELTS essay sample ( Nguồn IELTS SIMON)


Some people believe that we should not help people in other countries as long as there are problems in our own society. I disagree with this view because I believe that we should try to help as many people as possible.

On the one hand, I accept that it is essential to help our neighbors and fellow citizens. In most communities, some people are impoverished or disadvantaged in some way. It is possible to find homeless people, for example, in even the wealthiest of cities. For those who are concerned about this problem, there are usually opportunities to volunteer time or give money to support these people. In the UK, people can help in a variety of ways, from donating clothing to serving free food in a soup kitchen. As the problems are on our doorstep, and there are distinct ways to help, I can understand why some people feel that we should prioritize local charity.


Phân tích:

1) Tác giả chỉ Disagree chứ không Disagree hoàn toàn. Điều này cho phép tác giả bàn về ý kiến đối lập trong đoạn thân bài tiếp theo. Có thể hiểu là " I do not completely agree with this idea"

2) Phần BODY tác giả dùng cấu trúc On the One Hand, như đã nói bên trên.


TỔNG KẾT:

 • Viết luận IELTS là 1 kĩ năng cực khó, và nó bắt đầu bằng việc Phân tích đề và chọn Approach - Hướng tiếp cận. Một khi các bạn chưa nắm rõ được đề ielts này viết theo hướng nào, thì điểm viết IELTS ESSAY Không bao giờ cao. Do là giám khảo đánh giá các bạn Không Hiểu Đề , nằm trong tiêu chí Task Response chiếm 25% tổng điểm.

 • Trong phạm vi bài viết ngắn, những bạn chưa học IELTS hoặc còn yếu sẽ thấy có nhiều thông tin đắt giá, dù hơi ngộp. Tuy nhiên, những bạn đã học qua IELTS môn viết thì có lẽ sẽ thắc mắc và không đồng tình cách tiếp cận này dạng TO WHAT EXTENT DO YOU AGREE OR DISAGREE như trên. Chúng tôi hi vọng bài viết đem đến cho các bạn 1 góc nhìn khác về cách giải quyết vấn đề.

 • Chúc các bạn tự học luyện thi IELTS thành công.

#towhatextend, #agree_disagree_essay, #tuhocielts,#hocvietielts

148 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả
NEVER MISS A CHANCE- SUBSCRIBE NOW.

Kết nối với Ieltsthaygia.com

Học và tương tác trực tiếp cùng Thầy Gia. 

 • Facebook
 • Instagram