Shadow on Concrete Wall

1.

Thoả thuận về Học phí:
 1. Học phí mỗi giai đoạn khác nhau tuỳ vào khoá học tuỳ vào số lượng học viên và hình thức triển khai

 2. Học phí sẽ KHÔNG HOÀN LẠI sau khi học viên bắt đầu việc học chính thức.

 3. Học viên có 1-3 ngày học thử để làm quen với khoá học.

 4. Nếu GV không thể thu xếp được giờ dạy thì sẽ hoàn trả học phí những buổi còn lại cho học viên trong vòng 30 ngày.

Shadow on Concrete Wall

2.

Thoả thuận về Thời Gian học.
 1. Thời gian học có thể thoả thuận giữa hai phía, nhưng không được kéo dài quá 6 tháng để chất lượng cô đọng.

 2. Mỗi buổi học không được trễ hơn 15 phút so với giờ cam kết bắt đầu và không kết thúc muộn hơn 15 phút so với giờ kết thúc.

 3. Đúng giờ thể hiện sự quan tâm và tôn trọng thời gian của người khác. Vui lòng xem lớp học ONLINE như công việc của mình.

Shadow on Concrete Wall

3.

Thoả thuận về bài tập
 1. Học viên phải làm bài tập trước hạn deadline. Nếu không có bài tập buổi học đó xem như bị trừ khỏi tổng thời gian.

 2. Học viên không được copy thông tin hoặc bài mẫu mà không trích dẫn nguồn tài liệu của mình.

 3.  Bài tập sẽ được giao theo sức học của HV, và được tuỳ chỉnh lên xuống theo nỗ lực của HV sao cho Hv luôn có 1 chút thử thách của mỗi buổi học.

 4. Thầy Gia sẽ kèm sát và giải đáp , bảo đảm không lạc lối, mông lung vì lớp chỉ có 1-3 HV. Sự tận tâm là tốt nhất cho bạn.

 5. Giao tiếp nhanh chóng liên tục với học viên kịp thời hết sức hỗ trợ các bạn.

Shadow on Concrete Wall

4.

Thoả thuận về Vắng Mặt/ Nghỉ học.
 1. Nếu học viên vắng học 1 lần không xin phép trước, HV sẽ được cảnh cáo bằng văn bản.

 2. Nếu vắng học lần thứ 2 , học viên không xin phép mà vắng mặt, buổi học đó xem như đã tính.

 3. Nếu học viên vắng mặt lần 3 tái diễn ,xem như học viên đã kết thúc khoá học. Chúng tôi sẽ gửi mail để thông báo khoá học chấm dứt.

 4. Học viên có 3 lần được OFF hợp lệ nếu có thông báo trước bằng tin nhắn cho Thầy Gia.

 5. Sau  3 lần OFF hợp lệ có thông báo, các lần OFF có báo sau sẽ không được tính và trừ vào tổng buổi. Quy định này là nhằm bảo đảm chất lượng và sự nghiêm túc của khoá học. Hãy xem khoá học là Công Việc của Bạn. Bạn đi làm thế nào thì khoá học này sẽ như vậy.

NEVER MISS A CHANCE- SUBSCRIBE NOW.
 • Facebook
 • Instagram